برگزار کنندگان

تاریخ برگزاری

15 الی 17 بهمن
1395

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 212 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 115 مقاله

همایش نگار

کمیته داوران

کمیته علمی:
    دکتر بهزاد تخم چی دانشگاه صنعتی شاهرود
    دکتر سعید شاد دانشگاه صنعتی شریف
    دکتر محمدجواد عامری شهرابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    دکتر مجید نیکخواه دانشگاه صنعتی شاهرود
    دکتر احمد رمضان زاده دانشگاه صنعتی شاهرود
    دکتر مهرداد امامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
    دکتر مهدی موسوی دانشگاه تهران
کمیته داوران:
    احمدرمضان زاده دانشگاه صنعتی شاهرود
    امین روشندل  دانشگاه صنعتی شاهرود
    امیرحسین حسینی شرکت conocophillips
    آرش زرگرشوشتری شرکت نفت و گاز پرشیا
    بهزاد تخم چی  دانشگاه صنعتی شاهرود
    حامد سروش  شرکتDONG Energy
    رضا کشاورزی دانشگاه آلبرتا-کانادا
    سعید نوروزی دانشگاه شهیدباهنرکرمان
    سیدمحمداسماعیل جلالی دانشگاه صنعتی شاهرود
    سیده حسنا طالبیان  شرکت اکتشاف و تولید پاسارگاد
    صادق کریم پولی دانشگاه زنجان
    کاوه آهنگری  دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات
    مجید نیکخواه دانشگاه صنعتی شاهرود
    محمدرضا آصف  دانشگاه خوارزمی
    محمدرضا سکوتی  مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
    محمدرضا صابری  لاهه هلند
    محمدفاتحی مرجی دانشگاه یزد
    محمدجواد عامری شهرابی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
    محمدکمال قاسم العسکری دانشگاه صنعت نفت اهواز
    محمود بهنیا دانشگاه صنعتی اصفهان
    مسعود ریاضی دانشگاه شیراز
    مهدی اسکروچی دانشگاه شیراز
    مهدی موسوی دانشگاه تهران
    مهردادامامی  دانشگاه صنعتی سهند تبریز
    مهرداد سلیمانی دانشگاه صنعتی شاهرود
    نادر فردین شرکت Petroxin انگلستان
    نادیا شفیع زاد دانشگاه آلبرتا کانادا
    علی پاک دانشگاه صنعتی شریف
    علیرضا عرب امیری  دانشگاه صنعتی شاهرود
    حسین جلالی فر دانشگاه شهیدباهنرکرمان
    حسین رحمتی  دانشگاه صنعتی شریف
    عباس کمالی بندپی  شرکت مهاب قدس
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )