برگزار کنندگان

تاریخ برگزاری

15 الی 17 بهمن
1395

آمار کاربران و مقالات کنفرانس
تعداد کل کاربران کنفرانس : 212 نفر
تعداد کل مقالات ارسال شده : 115 مقاله

همایش نگار

اهداف کنفرانس

از جمله مهمترین اهداف این کنفرانس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  1. افزایش سطح دانش فنی و علمی کاربرد ژئومکانیک در نفت
  2. بررسی اهمیت و نقش مطالعات ژئومکانیکی در تولید صیانتی
  3. بررسی فناوریهای نوین در طراحی، تحلیل و بهره برداری از چاه‌ها و مخازن هیدروکربوری
  4. ثبت تجربیات و مستندسازی پژوهشهای مرتبط با موضوعات کنفرانس
  5. آشنایی و دستیابی به آخرین دستاوردها و تکنولوژی های پیشرفته جهان
  6. ایجاد بستری مناسب برای هم اندیشی دست اندرکاران مرتبط با طرحهای ژئومکانیک نفت
  7. شناسایی و معرفی کاربردهای علم ژئومکانیک در صنایع نفت و گاز
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )